HJ Story - Anh kể em nghe (tập 1)

  • Tác giả: Andrew Hou
  • Dịch giả: Bảo Bình
  • Thể loại: Truyện tranh
  • NXB liên kết: Dân Trí
  • Khổ sách: 16x18
  • Số trang: 160
  • Giá bìa: 80,000 đồng

Giới thiệu tác phẩm

Trung bình: ( / phiếu)