Là điều anh muốn

  • Tác giả: Lynn Kurland
  • Dịch giả: Ficland
  • Thể loại: Lãng mạn
  • NXB liên kết: Văn học
  • Khổ sách: 14,5 x 20,5
  • Số trang: 560
  • Giá bìa: 119,000 đồng
  • Thời gian phát hành: 01/03/2015

Giới thiệu tác phẩm

Trung bình: ( / phiếu)