Thể loại khác

Những đế chế độc quyền thời hiện đại

 • Tác giả: ALEX MOAZED, NICHOLAS L. JOHNSON
 • Dịch giả: Lại Hồng Vân
 • Thể loại: Kinh doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 14.5 x 20.5cm
 • Số trang: 420
 • Giá bìa: 129,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 25/05/2019

Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần-TB

 • Tác giả: Tào Đình
 • Dịch giả: Dạ Nguyệt
 • Thể loại: Tiểu Thuyết Văn Học Trung Quốc
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 244
 • Giá bìa: 68,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 23/01/2017

Ký Ức Về Cha

 • Tác giả: Lưu Tử Khiết
 • Dịch giả: Bùi Thị Châm
 • Thể loại: Hồi Ký, Văn Học
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 204
 • Giá bìa: 75,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 02/02/2017

Ta thuộc về nhau

 • Tác giả: Alan & Irene Brogan
 • Dịch giả: Minh Phương
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 396
 • Giá bìa: 98,000 đồng

Beezus và Ramona

 • Tác giả: Beverly Cleary
 • Dịch giả: Hàn Băng Vũ
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 19 cm
 • Số trang: 176
 • Giá bìa: 56,000 đồng

69 - Tác Giả: Ryu Murakami

 • Tác giả: Ryu Murakami
 • Dịch giả: Hoàng Long
 • Thể loại: Tiểu Thuyết
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 13 x 20,5 cm
 • Số trang: 300
 • Giá bìa: 79,000 đồng

Bệnh nhân người Anh

 • Tác giả: Michael Ondaatje
 • Dịch giả: Hồ Như
 • Thể loại: Tiểu thuyết
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 416
 • Giá bìa: 109,000 đồng

Cha tôi: Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ

 • Tác giả: George W. Bush
 • Dịch giả: Thu Mạch
 • Thể loại: Hồi Ký
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 340
 • Giá bìa: 175,000 đồng

Giữ trọn lời thề

 • Tác giả: Catherine Bybee
 • Dịch giả: Dạ Thảo
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 446
 • Giá bìa: 109,000 đồng

Chàng có thể hủy hoại em không

 • Tác giả: Sarah MacLean
 • Dịch giả: Nguyễn Mai Trang
 • Thể loại: Văn học lãng mạn
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 14.5 x20.5 cm
 • Số trang: 472
 • Giá bìa: 120,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/11/2014

Cạm bẫy tình yêu

 • Tác giả: Julie Garwood
 • Dịch giả: Bùi Thị Như Quỳnh
 • Thể loại: Văn học lãng mạn
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 416
 • Giá bìa: 102,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/12/2015

Là điều anh muốn

 • Tác giả: Lynn Kurland
 • Dịch giả: Ficland
 • Thể loại: Lãng mạn
 • NXB liên kết: Văn học
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5
 • Số trang: 560
 • Giá bìa: 119,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/03/2015