Truyện ngắn

Rồi mình sẽ lại yêu

 • Tác giả: Văn Học Trẻ
 • Thể loại: tuyển tập truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 220
 • Giá bìa: Liên hệ

Càng trưởng thành, càng cô đơn

 • Tác giả: Vy Cầm
 • Thể loại: tuyển tập truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 208
 • Giá bìa: 68,000 đồng

Mình sẽ hạnh phúc giống người ta

 • Tác giả: Thắng - Thanh Tú - Cẩm Tú - Trần Duy Thành
 • Thể loại: Tuyển tập truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 224
 • Giá bìa: 65,000 đồng

Anh cưa em nhé, được không?

 • Tác giả: Septiny
 • Thể loại: truyện đôi + truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 276
 • Giá bìa: 72,000 đồng

Ngày mai là một ngày khác

 • Tác giả: Kai Hoàng
 • Thể loại: tuyển tập truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 208
 • Giá bìa: 63,000 đồng

Hạnh phúc nhé tình yêu ơi!

 • Tác giả: Clover Group
 • Thể loại: Tuyển tập truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 228
 • Giá bìa: 65,000 đồng

Và cũng đủ lớn để mong bé lại

 • Tác giả: Nhóm tác giả "Văn học Trẻ"
 • Thể loại: Truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 20,5cm
 • Số trang: 232
 • Giá bìa: 68,000 đồng

Tọa độ tình yêu

 • Tác giả: GreenStar - Lam Nguyên - Điền Yên
 • Thể loại: Truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 20,5 cm
 • Số trang: 224
 • Giá bìa: 69,000 đồng

Horoscope và Em

 • Tác giả: Dung Keil
 • Thể loại: Truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20 cm
 • Số trang: 192
 • Giá bìa: 65,000 đồng

Đám cưới trong mơ

 • Tác giả: Đỗ An
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 204
 • Giá bìa: 58,000 đồng

Tuổi thanh xuân của tôi

 • Tác giả: Waka
 • Thể loại: Truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 20,5
 • Số trang: 300
 • Giá bìa: 75,000 đồng

Thư gửi mùa thu

 • Tác giả: Lệ Thu Huyền, September Rain, Mùa Đông, Petit Prince
 • Thể loại: Truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 264
 • Giá bìa: 69,000 đồng

Tay nắm, tay buông

 • Tác giả: Kai Hoàng, GreenStar
 • Thể loại: Truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12 x 20
 • Số trang: 228
 • Giá bìa: 66,000 đồng