Trinh thám - Kinh dị

Sát Nhân Mạng

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Nguyễn Việt Dũng
 • Thể loại: Trinh Thám - Kinh Dị
 • NXB liên kết: NXB Lao Động
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 536
 • Giá bìa: 145,000 đồng

Ác mộng trong đêm

 • Tác giả: Jeff Lindsay
 • Dịch giả: Lê Đình Chi
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Hồng Đức
 • Khổ sách: 14,5x20,5
 • Số trang: 388
 • Giá bìa: 98,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/11/2016

Hang Dã Thú

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 16x24
 • Số trang: 596
 • Giá bìa: 152,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/11/2016

Bản kháng cáo cuối cùng

 • Tác giả: Joanne Fluke
 • Dịch giả: Vy An
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 14,5x20,5
 • Số trang: 384
 • Giá bìa: 98,000 đồng

Vòng xoáy tội ác

 • Tác giả: Harry Dolan
 • Dịch giả: Ngô Thế Vinh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 432
 • Giá bìa: 125,000 đồng

Giai điệu tử thần

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Nguyễn Quang Huy
 • Thể loại: Tiểu thuyết
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 548
 • Giá bìa: 148,000 đồng

Cái kết đắng

 • Tác giả: Ruth Rendell
 • Dịch giả: Nguyễn Hoàng Gia Linh
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 468
 • Giá bìa: 109,000 đồng

Hỏa ngục (Tái bản 2015)

 • Tác giả: Dan Brown
 • Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 688
 • Giá bìa: 199,000 đồng

Vũ điệu của thần chết

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Đỗ Tuấn Anh
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Văn học
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 588
 • Giá bìa: 145,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/04/2015

Oan hồn máu

 • Tác giả: Kendare Blake
 • Dịch giả: Okkid
 • Thể loại: Kinh dị
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 384
 • Giá bìa: 94,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/12/2015

Lá bài thứ XII (Tái bản)

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Nguyễn Việt Dũng
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 16 x 24
 • Số trang: 622
 • Giá bìa: 155,000 đồng

Kẻ tầm xương (Tái bản)

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Văn học
 • Khổ sách: 16 x 24
 • Số trang: 538
 • Giá bìa: 138,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/03/2015

Dữ liệu tử thần (Tái bản)

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Lê Đình Chi
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 16 x 24
 • Số trang: 540
 • Giá bìa: 138,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/03/2015

Búp bê đang ngủ (Tái bản)

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Phạm Hồng Anh
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 16 x 24
 • Số trang: 616
 • Giá bìa: 145,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/01/2015

Trăng lạnh (Tái bản)

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Đinh Minh Hương
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Văn học
 • Khổ sách: 16 x 24
 • Số trang: 630
 • Giá bìa: 145,000 đồng

Cái ghế trống (Tái bản)

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Đinh Minh Hương
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Văn học
 • Khổ sách: 16 x 24
 • Số trang: 578
 • Giá bìa: 139,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/12/2014