Fukui Fukutaro: 100 tuổi vẫn được trọng dụng

  • Tác giả: Fukutaro
  • Dịch giả: Nguyễn Anh
  • Thể loại: kinh doanh
  • NXB liên kết: Dân trí
  • Khổ sách: 13x19
  • Số trang: 168
  • Giá bìa: 79,000 đồng

Giới thiệu tác phẩm

Trung bình: ( / phiếu)