Tiểu thuyết

Thời đại gái ế

 • Tác giả: CaDe
 • Thể loại: Truyện dài
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 352
 • Giá bìa: 83,000 đồng

Có ai yêu em như anh!

 • Tác giả: Minh Moon
 • Thể loại: Tiểu thuyết
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 14,5x20,5
 • Số trang: 532
 • Giá bìa: 102,000 đồng

Phi vụ cừu non

 • Tác giả: KIO
 • Thể loại: Tiểu thuyết
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13x20,5
 • Số trang: 380
 • Giá bìa: 82,000 đồng

Hạnh phúc không dành cho tình nhân

 • Tác giả: Mèo Xù
 • Thể loại: tiểu thuyết
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 288
 • Giá bìa: 73,000 đồng

Hẹn nhau mùa tam giác mạch

 • Tác giả: Hạnh My
 • Thể loại: tản văn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 20,5
 • Số trang: 268
 • Giá bìa: 73,000 đồng

Hẹn em ngày nắng

 • Tác giả: Mai Mei
 • Thể loại: tiểu thuyết
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 20,5
 • Số trang: 260
 • Giá bìa: 69,000 đồng

Gửi thanh xuân ở lại

 • Tác giả: Lâm Phương Lam
 • Thể loại: tiểu thuyết
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 368
 • Giá bìa: 86,000 đồng

Đai đen và tạp dề

 • Tác giả: Hồng Trân
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 20,5 cm
 • Số trang: 348
 • Giá bìa: 79,000 đồng

Người dưng chung lối

 • Tác giả: Lệ Thu Huyền
 • Thể loại: Tiểu Thuyết
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 20,5 cm
 • Số trang: 240
 • Giá bìa: 69,000 đồng

À bientôt… Hẹn gặp lại

 • Tác giả: Hiệu Constant
 • Thể loại: Tiểu thuyết
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 288
 • Giá bìa: 75,000 đồng

Không khóc ở Kuala Lumpur

 • Tác giả: Linh Lê
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13x20.5 cm
 • Số trang: 384
 • Giá bìa: 85,000 đồng

Mùa mưa ở Singapore

 • Tác giả: Linh Lê
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 284
 • Giá bìa: 72,000 đồng

Mụ ghẻ

 • Tác giả: Lâm Phương Lam
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 316
 • Giá bìa: 75,000 đồng

Không gì ngăn cách nổi tình yêu

 • Tác giả: Hàn Băng Vũ
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 212
 • Giá bìa: 69,000 đồng

Dương cầm câm lặng

 • Tác giả: Hồng Trân
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 420
 • Giá bìa: 82,000 đồng

Đừng chết vì yêu

 • Tác giả: Mèo Xù
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 264
 • Giá bìa: 66,000 đồng

Cô thợ bánh và chàng người mẫu

 • Tác giả: Minh Moon
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 14.5x20.5
 • Số trang: 398
 • Giá bìa: 88,000 đồng

Chat với tình địch

 • Tác giả: Cấn Vân Khánh
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 176
 • Giá bìa: 52,000 đồng

Biến mất

 • Tác giả: Quang Vinh
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 388
 • Giá bìa: 79,000 đồng

Câu lạc bộ số 7

 • Tác giả: Di Li
 • Thể loại: Kinh dị
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách:
 • Số trang: 540
 • Giá bìa: 135,000 đồng