Thơ - Tản văn

Thương được cứ thương đi

 • Tác giả: Hồng Hải
 • Thể loại: tản văn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 280
 • Giá bìa: 75,000 đồng

Câu chuyện bên nồi lẩu

 • Tác giả: Kiệm
 • Thể loại: tản văn, thơ
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 196
 • Giá bìa: 63,000 đồng

Thương

 • Tác giả: Hạc Xanh, Kai Hoàng, Toxic, Hạ Du, Phong Linh, Điền Yên,…
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20 cm
 • Số trang: 200
 • Giá bìa: 65,000 đồng

Blog của May - Đừng chỉ hôn lên môi

 • Tác giả: May
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 211
 • Giá bìa: 69,000 đồng

Say một người đàn ông

 • Tác giả: HÀ THU
 • Thể loại: Thơ - Tản văn
 • NXB liên kết: NXB Công an Nhân dân
 • Khổ sách: 12x20 cm
 • Số trang: 224
 • Giá bìa: 66,000 đồng

Sài Gòn cứ vội

 • Tác giả: Tử An, Ngọc Hoài Nhân
 • Thể loại: Thơ - Tản văn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12 x 20
 • Số trang: 180
 • Giá bìa: 59,000 đồng

Cho em những bình yên

 • Tác giả: Minh Huyền
 • Thể loại: Thơ - Tản văn
 • NXB liên kết: NXB Dân trí
 • Khổ sách: 12x20 cm
 • Số trang: 172
 • Giá bìa: 62,000 đồng