Sách phi hư cấu, kinh tế

“NGƯỜI NGHÈO NGHÈO CÁI TÚI, NGƯỜI GIÀU GIÀU CÁI ĐẦU”

 • Tác giả: Tăng Dịch Tường
 • Dịch giả: Minh Nguyệt
 • Thể loại: Tư Duy Kinh Doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 16x24 cm
 • Số trang: 329
 • Giá bìa: 119,000 đồng

Sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ 3

 • Tác giả: William L.Shirer
 • Dịch giả: Diệp Minh Tâm
 • Thể loại: Lịch Sử- Chính trị
 • NXB liên kết: Thông tin và Truyền thông
 • Khổ sách: 16x24
 • Số trang: 1520
 • Giá bìa: 345,000 đồng

Sự lụi tàn của đồng tiền

 • Tác giả: Jamies Riclards
 • Dịch giả: Lại Hồng Vân
 • Thể loại: kinh doanh
 • NXB liên kết: Tài Chính
 • Khổ sách: 16x24
 • Số trang: 512
 • Giá bìa: 139,000 đồng

Quay Đầu là Bờ

 • Tác giả: Triệu Hiểu Ly
 • Dịch giả: Phương Linh
 • Thể loại: Tư Duy Kinh Doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 16x24
 • Số trang: 278
 • Giá bìa: 109,000 đồng

Thuật bán hàng đỉnh cao

 • Tác giả: Tom Sant
 • Dịch giả: Nguyễn Thị Linh
 • Thể loại: kinh doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 14.5x20.5
 • Số trang: 400
 • Giá bìa: 105,000 đồng

Đầu tư Phi Lý Trí

 • Tác giả: Terry Burnham
 • Dịch giả: Hoàng Thị Phúc
 • Thể loại: kinh doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 14.5x20.5
 • Số trang: 460
 • Giá bìa: 119,000 đồng

Quản lý - Khởi nguồn của thành công

 • Tác giả: Rodd Wagner & James K.Harter
 • Dịch giả: Nguyễn Khắc Vân
 • Thể loại: kinh doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 364
 • Giá bìa: 85,000 đồng

Tương lai của quyền lực

 • Tác giả: Joseph S.Nye
 • Dịch giả: Tâm Hiền
 • Thể loại: kinh doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 14.5x20.5
 • Số trang: 488
 • Giá bìa: 135,000 đồng

Sói già phố Wall phần I

 • Tác giả: Jordan Belford
 • Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
 • Thể loại: kinh doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 16x24
 • Số trang: 692
 • Giá bìa: 165,000 đồng

Sói già phố Wall phần II

 • Tác giả: Jordan Belford
 • Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
 • Thể loại: kinh doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 16x24
 • Số trang: 632
 • Giá bìa: 155,000 đồng

Chiến lược định vị người tiêu dùng

 • Tác giả: Howard R.Moskowitz & Alex Gofman
 • Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
 • Thể loại: kinh doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 14x20.5
 • Số trang: 408
 • Giá bìa: 99,000 đồng

Chọn thành sếp

 • Tác giả: Hắc Phượng Như
 • Dịch giả: Thu Hương
 • Thể loại: Tư Duy Kinh Doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 16x24
 • Số trang: 202
 • Giá bìa: 105,000 đồng

Fukui Fukutaro: 100 tuổi vẫn được trọng dụng

 • Tác giả: Fukutaro
 • Dịch giả: Nguyễn Anh
 • Thể loại: kinh doanh
 • NXB liên kết: Dân trí
 • Khổ sách: 13x19
 • Số trang: 168
 • Giá bìa: 79,000 đồng

Quá lớn để gọi là nhỏ

 • Tác giả: Doug Tatum
 • Dịch giả: Đặng Thu Hằng
 • Thể loại: kinh doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 416
 • Giá bìa: 95,000 đồng

Cách mạng ý tưởng

 • Tác giả: Barry Nalebuff & Ian Ayres
 • Dịch giả: Ngô Thu Hương
 • Thể loại: kinh doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 14.5x20.5
 • Số trang: 340
 • Giá bìa: 88,000 đồng

Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh

 • Tác giả: A.M Brander Burger
 • Dịch giả: Nguyễn Tiến Dũng và Lê Ngọc Liên
 • Thể loại: kinh doanh
 • NXB liên kết: Dân trí
 • Khổ sách: 14.5x20.5
 • Số trang: 448
 • Giá bìa: 129,000 đồng

CHIẾN LƯỢC ĐÁNH BẠI NGƯỜI KHỔNG LỒ

 • Tác giả: Don Taylor, Jeanne Smalling Archer
 • Dịch giả: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Giang Nam
 • Thể loại: văn học phương tây
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 14,5x20,5cm
 • Số trang: 408
 • Giá bìa: 125,000 đồng

Sự Suy Tàn Của Quyền Lực

 • Tác giả: Moisés Naím
 • Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh
 • Thể loại: Kinh Tế - Kinh Doanh
 • NXB liên kết: NXB Hồng Đức
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 460
 • Giá bìa: 138,000 đồng

Chiến lược đánh bại người khổng lồ

 • Tác giả: Don Taylor & Jeanne Smalling Archer
 • Dịch giả: Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Thị Giang Nam
 • Thể loại: Kinh tế - Kinh doanh
 • NXB liên kết: Thông tin - Truyền thông
 • Khổ sách: 14,5x20,5
 • Số trang: 408
 • Giá bìa: 99,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/10/2016

Cuộc chiến không hồi kết - The Clintons vs the Obamas

 • Tác giả: Edward Klein
 • Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
 • Thể loại: Tài Liệu
 • NXB liên kết: Hồng Đức
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 332
 • Giá bìa: 168,000 đồng