Sách phi hư cấu

CHIẾN LƯỢC ĐÁNH BẠI NGƯỜI KHỔNG LỒ

 • Tác giả: Don Taylor, Jeanne Smalling Archer
 • Dịch giả: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Giang Nam
 • Thể loại: văn học phương tây
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 14,5x20,5cm
 • Số trang: 408
 • Giá bìa: 125,000 đồng

Sự Suy Tàn Của Quyền Lực

 • Tác giả: Moisés Naím
 • Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh
 • Thể loại: Kinh Tế - Kinh Doanh
 • NXB liên kết: NXB Hồng Đức
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 460
 • Giá bìa: 138,000 đồng

Tương lai của quyền lực

 • Tác giả: Joseph S.Nye, Jr
 • Dịch giả: Tâm Hiền
 • Thể loại: Chính trị- Xã hội
 • NXB liên kết: Thông tin - Truyền thông
 • Khổ sách: 14,5x20,5
 • Số trang: 492
 • Giá bìa: 125,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/11/2016

Chiến lược đánh bại người khổng lồ

 • Tác giả: Don Taylor & Jeanne Smalling Archer
 • Dịch giả: Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Thị Giang Nam
 • Thể loại: Kinh tế - Kinh doanh
 • NXB liên kết: Thông tin - Truyền thông
 • Khổ sách: 14,5x20,5
 • Số trang: 408
 • Giá bìa: 99,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/10/2016

Cuộc chiến không hồi kết - The Clintons vs the Obamas

 • Tác giả: Edward Klein
 • Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
 • Thể loại: Tài Liệu
 • NXB liên kết: Hồng Đức
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 332
 • Giá bìa: 168,000 đồng

Tư duy chiến lược (Lý thuyết trò chơi thực hành)

 • Tác giả: Avinash K.Dixit và Barry J.Nalebuff
 • Dịch giả: Nguyễn Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 544
 • Giá bìa: 125,000 đồng

Thàng ngày theo chân mẹ

 • Tác giả: Hồng Trà
 • Dịch giả: Nguyễn Thị Thại
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 288
 • Giá bìa: 75,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 30/01/2016

Cách mạng ý tưởng

 • Tác giả: Barry Nalebuff, IAn Ayres
 • Dịch giả: Ngô Thu Hương
 • Thể loại: Kinh tế-Kinh Doanh
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 14.5x20.5
 • Số trang: 380
 • Giá bìa: 88,000 đồng