SÁCH MỚI PHÁT HÀNH THÁNG 01/2016

14/04/2016

STT Tên sách  NXB Ngày nộp lưu chiểu Ngày dự kiến PH Tác Giả Năm xuất bản Số trang Giá bìa
1 Tháng ngày theo chân mẹ Lao Động 18/01 30/01 Hồng Trà 2016 288  
2 Nửa đường xuất giá Thanh Hóa 07/01 23/01 Nam Nam 2016 325 109,000
3 Chuyện dũng cảm nhất Thanh Hóa 16/01 30/01 Scotland Chiết Nhĩ Miêu 2016 500 125,000
4 Những ngón tay đan Dân Trí 07/01 23/01 Hân Như 2016 548 118,000
5 Câu lạc bộ số 7 Lao Động 06/01 20/01 Di Li 2016 550 135,000
6 Trại hoa đỏ Lao Động 13/01 27/01 Di Li 2016 515 125,000
7 Đến phủ Khai phong làm nhân viên công vụ Tập 2(TB) Lao Động 14/01 28/01 Âu Dương Mặc Tâm 2016 500 128,000
8 Đừng khóc nơi thiên đường Dân trí 19/01 02/02 Nguyệt Nguyệt 2016 564 109,000
  Bí kíp chinh phục hầu tước Lao Động 25/01 04/02 Julia Quinn 2016 528 122,000