Sách mới phát hành tháng 1 -2017

09/02/2017

STT Tên Sách NXB Ngày nộp lưu chiểu Ngày dự kiến phát hành Tác giả Số trang Giá bìa
2 Yêu anh hơn cả tử thần (TB) Lao động 06/01 20/01 Tào Đình  260 68.000
3 Ký ức về cha Lao động 10/01 24/01 Lưu Tử Khiết 372 75.000
4 Sát nhân mạng Lao động 12/01 26/01 Jeffery Deaver 539 145.000
5 Quản lý khởi nguồn của thành công Lao động 16/01 04/02 Rodd Wagner & James Karter 364 85.000
6 Rồi mình sẽ lại yêu Dân trí 10/01 24/01 Văn học trẻ 217 70.000