Lịch phát hành tháng 3/2016

14/04/2016

STT Tên sách  NXB Ngày nộp lưu chiểu Ngày dự kiến PH HN Tác Giả Số trang Giá bìa
1 Không khóc ở Kuala Lumpur Dân Trí 01/03 19/03 Linh Lê 384 85,000
2 Nữ tặc Giang Bắc (Tập 1) Thanh Hóa 01/03 16/03 Tiên Chanh 550 129,000
3 Người chậm(TB) Lao Động 01/03 14/03 J.M. Coetzee 376 92,000
4 Đến phủ Khai phong làm nhân viên công vụ Tập 4A(TB) Lao Động 09/03 19/03 Âu Dương Mặc Tâm 420 115,000
5 Mùa mưa ở Singapore TB Dân Trí 09/03 19/03 Linh Lê 284 72,000
6 Cuộc chiến không hồi kết Hồng Đức 07/03 23/03 Edward Klein 360 168,000
7 Ti mệnh  Lao Động 11/03 25/03 Cửu Lộ Phi Hương 650 135,000
8 Thiên kim đại chiến Tập 1 +Tập 2 Văn Học 11/03 25/03 Cửu Nguyệt Hi 1,200 248,000
9 Horoscope và em Dân Trí 16/03 28/03 Dung Kei 192 65,000
10 Giai điệu tử thần Lao Động 16/03 28/03 Jeffery Deaver 500 148,000
11 Chiến lược định vị người tiêu dùng Lao Động 11/03 28/03 Howard R.Moskowitz & Alex Gofman 407 99,000
12 Thùng cơm sát vách Tập 1 + Tập 2 Lao Động 17/03 30/03 Tửu Tiểu Thất 524+532 254,000
13 Nửa mặt trời vàng Lao Động 16/03 30/03 Chimamanda Ngozi Adichie 624 149,000