Chính trị-Xã hội

Cuộc chiến không hồi kết - The Clintons vs the Obamas

  • Tác giả: Edward Klein
  • Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
  • Thể loại: Tài Liệu
  • NXB liên kết: Hồng Đức
  • Khổ sách: 16 x 24 cm
  • Số trang: 332
  • Giá bìa: 168,000 đồng