Và cũng đủ lớn để mong bé lại

 • Tác giả: Nhóm tác giả "Văn học Trẻ"
 • Thể loại: Truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 20,5cm
 • Số trang: 232
 • Giá bìa: 68,000 đồng

Người dưng chung lối

 • Tác giả: Lệ Thu Huyền
 • Thể loại: Tiểu Thuyết
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 20,5 cm
 • Số trang: 240
 • Giá bìa: 69,000 đồng

Tọa độ tình yêu

 • Tác giả: GreenStar - Lam Nguyên - Điền Yên
 • Thể loại: Truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 20,5 cm
 • Số trang: 224
 • Giá bìa: 69,000 đồng

Horoscope và Em

 • Tác giả: Dung Keil
 • Thể loại: Truyện ngắn
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20 cm
 • Số trang: 192
 • Giá bìa: 65,000 đồng

À bientôt… Hẹn gặp lại

 • Tác giả: Hiệu Constant
 • Thể loại: Tiểu thuyết
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 288
 • Giá bìa: 75,000 đồng

Không khóc ở Kuala Lumpur

 • Tác giả: Linh Lê
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13x20.5 cm
 • Số trang: 384
 • Giá bìa: 85,000 đồng

Mùa mưa ở Singapore

 • Tác giả: Linh Lê
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 284
 • Giá bìa: 72,000 đồng

Thương

 • Tác giả: Hạc Xanh, Kai Hoàng, Toxic, Hạ Du, Phong Linh, Điền Yên,…
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 12x20 cm
 • Số trang: 200
 • Giá bìa: 65,000 đồng

Mụ ghẻ

 • Tác giả: Lâm Phương Lam
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 316
 • Giá bìa: 75,000 đồng

Không gì ngăn cách nổi tình yêu

 • Tác giả: Hàn Băng Vũ
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 212
 • Giá bìa: 69,000 đồng

Dương cầm câm lặng

 • Tác giả: Hồng Trân
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 420
 • Giá bìa: 82,000 đồng

Đừng chết vì yêu

 • Tác giả: Mèo Xù
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 264
 • Giá bìa: 66,000 đồng

Đám cưới trong mơ

 • Tác giả: Đỗ An
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 204
 • Giá bìa: 58,000 đồng

Cô thợ bánh và chàng người mẫu

 • Tác giả: Minh Moon
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 14.5x20.5
 • Số trang: 398
 • Giá bìa: 88,000 đồng

Chat với tình địch

 • Tác giả: Cấn Vân Khánh
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 176
 • Giá bìa: 52,000 đồng

Blog của May - Đừng chỉ hôn lên môi

 • Tác giả: May
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 12x20
 • Số trang: 211
 • Giá bìa: 69,000 đồng

Biến mất

 • Tác giả: Quang Vinh
 • NXB liên kết: Văn Học
 • Khổ sách: 13x20.5
 • Số trang: 388
 • Giá bìa: 79,000 đồng

Câu lạc bộ số 7

 • Tác giả: Di Li
 • Thể loại: Kinh dị
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách:
 • Số trang: 540
 • Giá bìa: 135,000 đồng

Đừng khóc nơi thiên đường

 • Tác giả: Nguyệt Nguyệt
 • Thể loại: Tiểu thuyết
 • NXB liên kết: Dân Trí
 • Khổ sách: 14.5x20.5
 • Số trang: 564
 • Giá bìa: 109,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 02/02/2016

Trại Hoa Đỏ

 • Tác giả: Di Li
 • NXB liên kết: Lao Động
 • Khổ sách: 16x24
 • Số trang: 508
 • Giá bìa: 125,000 đồng