Đắm say

 • Tác giả: Lavyrle Spencer
 • Dịch giả: Kim Thanh
 • Thể loại: VH đương đại
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 499
 • Giá bìa: 115,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/04/2015

Chàng có thể hủy hoại em không

 • Tác giả: Sarah MacLean
 • Dịch giả: Nguyễn Mai Trang
 • Thể loại: Văn học lãng mạn
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 14.5 x20.5 cm
 • Số trang: 472
 • Giá bìa: 120,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/11/2014

Cạm bẫy tình yêu

 • Tác giả: Julie Garwood
 • Dịch giả: Bùi Thị Như Quỳnh
 • Thể loại: Văn học lãng mạn
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 416
 • Giá bìa: 102,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/12/2015

Là điều anh muốn

 • Tác giả: Lynn Kurland
 • Dịch giả: Ficland
 • Thể loại: Lãng mạn
 • NXB liên kết: Văn học
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5
 • Số trang: 560
 • Giá bìa: 119,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/03/2015

Lá bài thứ XII (Tái bản)

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Nguyễn Việt Dũng
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 16 x 24
 • Số trang: 622
 • Giá bìa: 155,000 đồng

Kẻ tầm xương (Tái bản)

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Văn học
 • Khổ sách: 16 x 24
 • Số trang: 538
 • Giá bìa: 138,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/03/2015

Dữ liệu tử thần (Tái bản)

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Lê Đình Chi
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 16 x 24
 • Số trang: 540
 • Giá bìa: 138,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/03/2015

Búp bê đang ngủ (Tái bản)

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Phạm Hồng Anh
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Lao động
 • Khổ sách: 16 x 24
 • Số trang: 616
 • Giá bìa: 145,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/01/2015

Trăng lạnh (Tái bản)

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Đinh Minh Hương
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Văn học
 • Khổ sách: 16 x 24
 • Số trang: 630
 • Giá bìa: 145,000 đồng

Cái ghế trống (Tái bản)

 • Tác giả: Jeffery Deaver
 • Dịch giả: Đinh Minh Hương
 • Thể loại: Trinh thám
 • NXB liên kết: Văn học
 • Khổ sách: 16 x 24
 • Số trang: 578
 • Giá bìa: 139,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/12/2014

Âm thanh và cuồng nộ (Tái bản)

 • Tác giả: William Faulkner
 • Dịch giả: Phan Đan và Phan Linh Lan
 • Thể loại: VH Kinh điển
 • NXB liên kết: Văn học
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5
 • Số trang: 436
 • Giá bìa: 110,000 đồng
 • Thời gian phát hành: 01/01/2015